Telefoniczny przekaz ekg a zaburzenia

 

Wojciech Drewniak - Kardiolog

Zanim powiemy o zaburzeniach, słów kilka na temat prawidłowego rytmu serca.
Jest to unikalna właściwość serca polegająca na zdolności do samoistnego rytmicznego generowania impulsów elektrycznych (rytm serca), których skutkiem są regularne, miarowe skurcze zapewniające przepływ krwi przez wszystkie tkanki i narządy.

Prawidłowy rytm serca waha się w granicach 60-80/uderzeń na minutę w spoczynku. Pod wpływem emocji lub wysiłku rytm serca przyspiesza a w trakcie odpoczynku (w nocy) zwalnia. Każde nieregularne pobudzenie serca jest zaburzeniem rytmu.

Skutkiem zaburzeń rytmu są dodatkowe skurcze serca odczuwane przez pacjenta jako przykre zjawisko. Przez wiele lat wszystkie zaburzenia rytmu traktowano jako zjawisko patologiczne i groźne. Leczenie zaburzeń rytmu okazało się natomiast bardzo trudne i przynoszące nierzadko więcej strat niż korzyści.

Wprowadzenie w latach 80-tych do powszechnego stosowania możliwości 24- godzinnego "podglądu" pracy serca a w latach 90-tych szansy monitorowania rytmu serca przez telefon dało solidne podstawy do weryfikacji poglądów na temat arytmii. Okazało się, że arytmia jest zjawiskiem często towarzyszącym naszemu życiu, ale nie zawsze groźnym i świadczącym o i istnieniu choroby. Zmieniła się rola lekarza z "myśliwego" tropiącego i "leczącego" pojedyncze zaburzenia rytmu do pozycji wnikliwego analizującego obserwatora:
- czy arytmia jest objawem poważnej choroby czy też niewinnym przemijającym kaprysem naszego serca?
- czy arytmia jest tylko niechcianym aczkolwiek niegroźnym intruzem czy też zwiastunem bardzo poważnych kłopotów zagrażających zdrowiu i życiu?

Należy pamiętać, że zaburzenia rytmu serca mogą pojawiać się zarówno u osób zdrowych uprawiających sport jak i u osób z chorobą wieńcową po zawale serca. Choroba serca lub jej brak zasadniczo wpływa na ocenę arytmii. Do zadań lekarza, należy ocena arytmii i podjęcie decyzji o jej leczeniu bądź nie.

Pacjent na to wszystko patrzy jednak inaczej. Interesują go głównie nieprzyjemne objawy towarzyszące arytmii i jak się ich pozbyć lub je zminimalizować.

Zatem zanim zaczniemy leczyć należy arytmię rozpoznać.
Zwykłe EKG?? - dobrze, ale rejestruje ono krótki fragment pracy serca i tylko gdy pacjent jest w gabinecie.
24-godzinne monitorowanie metodą Holtera - już nieźle, mamy zapis z całej doby; ale arytmia to złośliwy przeciwnik. Co zrobić jak się nie pojawi w ciągu rejestracji? Albo pojawią się mało istotne epizody. Może to uśpić naszą czujność.
Rejestracja 48-72 godziny; 4-5-7 dni? Można! ale, który pacjent wytrzyma tak wiele dni opleciony stertą kabli i obklejony elektrodami niczym wartościowa przesyłka.

 


Jakie badanie jest zatem odpowiednie ??

Optymalnym rozwiązaniem, znakomicie uzupełniającym inne badanie, jest system telefonicznego przekazu EKG. Pacjent zostaje wyposażony w nadajnik za pomocą, którego może przekazać EKG do centrum odbiorczego wtedy, kiedy ma uczucie arytmii, kiedy się źle czuje i kiedy cokolwiek budzi jego lęk lub niepokój.

Nie jest limitowany ani czasem (system działa 24 godziny, cały rok) ani miejscem (można korzystać zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego) dzwonić z terenu całej Polski oraz z poza jej granic.

Po rozpoznaniu arytmii lekarz stara się zdiagnozować jej przyczynę i dopiero wówczas podejmuje decyzję o leczeniu.
W systemie opieki przez telefon lekarz - po wysłuchaniu dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta, po zarejestrowaniu jego badania EKG w oparciu o historię choroby pacjenta - udziela porady odpowiedniej do zaistniałej sytuacji włącznie z wezwaniem karetki pogotowia w sytuacjach uzasadnionych.

 

 

Wojciech Drewniak - KardiologCentrum Nadzoru Kardiologicznego - 24 g telefoniczna opieka kardiologiczna  

 
stat4u