Kliniki przeszczepiające płuca w Polsce

Kliniki przeszczepiające płuca w Polsce


Klinika przeszczepiające płuca w Poznaniu

1.Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań
Dyrektor: dr hab. prof. nadzw. Aleksander Barinow-Wojewódzki
tel. 61 6654200
fax 61 6631088

e-mail:poznan@wcpit.pl

 

płuca


Klinika przeszczepiające płuca w Szczecinie

1.Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 11 70-891 Szczecin
Dyrektor prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki
tel +48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

e-mail:zdunowo@szpitalzdunowo.pl

 


Klinika przeszczepiające płuca w Zabrzu

2.Śląskie Centrum Chorób Serca
41-800 Zabrze ul.Szpitalna 2
Dyrektor prof. dr n. med Marian Zembala
tel (032) 271-52-61...65

e-mail:sek.kch@sccs.pl

 Statystyki przeszczepów płuc w poszczególnych klinikach.

 

Statystyki przeszczepów serca w poszczególnych klinikach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stat4u