Apelują Księża do kierowców

Źródło: Konferencja Episkopatu polski

Warszawa, 16.11.2006
Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. Marian Midura zachęca do pamięci o tragicznych ofiarach wypadków oraz troski okazanej osobom poszkodowanym na drogach. Trzecia niedziela listopada to Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.
Ks. Midura zwraca uwagę,że dzisiaj do tragicznych wypadków nie są wzywani kapłani, choć wcześniej było to powszechną praktyką. Apeluje więc o współpracę policji i jej kapelanów.Duszpasterz Kierowców uwrażliwia także na potrzebę wyrażania zgody na użycie organów do przeszczepów w wypadku śmierci. Podpisane deklaracje pomagają w wykorzystaniu narządów osób tragicznie zmarłych, aby uratować życie innym.Obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych są połączone z modlitwą za tych, którzy zginęli na drogach lub zostali poszkodowani.,

Mszy św. w tej intencji będzie przewodniczył Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz Płoski w Katedrze Polowej WP 19 listopada 2006 r. o godz. 18.00.Dzień Pamięci to kolejna okazja do zwrócenia uwagi kierowców na potrzebę bezpiecznej i ostrożnej jazdy.Zainicjowany przez angielską organizację RoadPeace w 1993 r. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Crash Victims) – przez szereg lat znany jako Europejski Dzień Pamięci – jest obecnie obchodzony przez coraz więcej osób na całym świecie.26 października 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin (rezolucja 60/5).Na trzeci weekend kwietnia 2007 r. zaplanowano pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa na Drogach (Global Road Safety Week).C Y T A T Y:JAN PAWEŁ II

15.11.1998, Anioł Pański

„Również dzisiaj w wielu krajach europejskich obchodzony jest Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Zanoszę do Boga modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w tak tragicznych okolicznościach, a zarazem pragnę zapewnić o mej duchowej bliskości ich rodziny oraz osoby, które przeżyły wypadki, ale pozostały głęboko zranione fizycznie i duchowo. Wyrażam nadzieję, że dzięki obchodom tego dnia kierowcy będą zawsze postępować odpowiedzialnie, okazując szacunek zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla zasad bezpieczeństwa na drogach”.14.11.1999, Anioł Pański

Dzisiaj wiele krajów obchodzi Dzień Ofiar Wypadków Drogowych. Przy tej okazji zapewniam o modlitwie, szczególnie za tych, którzy utracili życie na drodze. Korzystając ze sposobności, pragnę także podkreślić wagę dokładnego i skutecznego uczenia jazdy, tak samo jak przypominanie każdemu o obowiązku prowadzenia pojazdu zawsze z uwagą i poczuciem odpowiedzialności.17.11.2002, Anioł Pański

Każdego roku, w tę niedzielę, jesteśmy zaproszeni do wspomnienia ofiar wypadków drogowych. Proszę Pana, aby przyjął w swej miłości wszystkich, którzy tragicznie zginęli w wypadkach drogowych, powierzam czułej miłości Naszej Matki wielu rannych, często trwale niepełnosprawnych, także ich rodziny i apeluje do wszystkich o okazanie im solidarności. Na koniec zachęcam kierowców, aby odtąd okazywali szacunek innym, poprzez ostrożną i odpowiedzialną jazdę.BENEDYKT XVI

20.11.2005, Anioł Pański

„Tej niedzieli, poświęconej ofiarom wypadków drogowych powierzam miłości Pana wszystkie osoby, które straciły życie w wypadkach drogowych, jak i bardzo licznych rannych i ich rodziny. Wzywam wszystkich kierowców do prowadzenia rozważnego i odpowiedzialnego, aby skutecznie walczyć, wraz z przedstawicielami władzy, przeciw temu złu socjalnemu i aby zmniejszyć liczbę ofiar”.

Więcej szczegółów na temat darowania organów po śmierci można znaleźć u nas na stronie.


Źródło informacji: www.episkopat.pl/

 
stat4u