Prof.dr hab.n.med. Marian Zembala

Prof.dr hab.n.med. Marian ZembalaUrodził się w 1950 roku w Krzepicach koło Częstochowy. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, które ukończył z wyróżnieniem w 1974 roku, uzyskując jednocześnie wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Primi Inter Pares".
W latach 1975-1981 pracował jako asystent, a następnie starszy

Marian Zembala
Prof.dr hab.n.med. Marian Zembala
asystent w klinice Chirurgii
Serca AM we Wrocławiu. Od roku 1982 w tej klinice pracował na stanowisku adiunkta. W roku 1970 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 1980 odbył staż w belgijskiej Klinice Kardiochirurgii.
W latach 1982-1985 odbył w Holandii staż naukowy w klinice Kardiochirurgii St.Antonius Uniwersytetu w Utrechcie, gdzie był inicjatorem projektu współpracy w zakresie bezpłatnego leczenia polskich dzieci z ciężkimi, wrodzonymi wadami serca oraz szkolenia w tej klinice personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. W ramach tego projektu operowanych było w Utrechcie ponad 500 dzieci z Polski.
W roku 1985 rozpoczął pracę w nowo powołanej Katedrze i Klinice ŚLA.M w Zabrzu, której kierownikiem był prof.Zbigniew Religa. W roku 1988 odbył kolejny staż naukowy w Deborah Heart und Lung Center w Nowym Yorku.
Asystował przy pierwszych operacjach transplantacji serca w Polsce oraz zabiegu wszczepienia sztucznego serca człowiekowi. W roku 1988 uzyskał specjalizację z zakresu kardiochirurgii. W roku 1989 wraz z dr med.Andrzejem Bochenkiem uruchamiał ośrodek kardiochirurgizny w Katowicach-Ochojcu.
W 1990 roku kolejny staż naukowy w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu RWTH Aachen w Niemczech.
W roku 1990 powrócił do Kliniki Kardiochirurgii Śl.A.M. w Zabrzu, gdzie zajął się programem transplantacji serca, serca i płuc.
Jako pierwszy w Polsce wprowadził mapping śródoperacyjny oraz operacyjne leczenie napadowego częstoskurczu komorowego w chorobie niedokrwiennej serca oraz pierwszy zastosował u chorego obie tętnice piersiowe-wewnętrzne w chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca.
W latach 1991-1996 odbywa liczne staże naukowe w Anglii, USA, Francji.
W roku 1997 wykonał pierwszą w Polsce transplantacje pojedynczego płuca.
Od roku 1993 jest dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od 1997 roku jest członkiem Rady Transplantacyjnej, a w latach 1997-1999 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.
Jest autorem ponad 130 prac naukowych publikowanych w czasopismach i książkach medycznych.
Jest członkiem licznych organizacji medycznych, m.in.: Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek International Society for Heart and Lung Transplantation. W latach 1992-1995 był członkiem Rady Naukowej Word Society Cardiothoracic Surgery .
Jest uczniem prof.dr hab.med. Z.Religi, z którym pracował od roku 1985, a więc od chwili powstania Kliniki Kardiochirurgii Śl. AM w Zabrzu do czerwca 1999 roku.