Prof.dr hab.med. Antoni Dziatkowiak

drugieserce.jaw.pl - Prof.dr hab.med. Antoni Dziatkowiak


Antoni Dziatkowiak

Urodzony w 1931 roku w Rogaczewie Wielkopolskim. Dyplom uzyskał w 1957 roku na Akademii Medycznej w Poznaniu. Asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim im Józefa Strusia i jednocześnie od 1960 roku z Zakładzie Chirurgii doświadczalnej i Operacyjnej Akademii Medycznej w Poznaniu. Następnie starszy asystent na Oddziale Torakochirurgii, a w latach 1966-1972 adiunk Akademii Medycznej w Łodzi i tamże w latach 1973-1975 docent w klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii.
W 1979 rozpoczął organizację i prowadzenie w krakowskim szpitalu im. Jana Pawła II Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń. Jednocześnie był organizatorem i dyrektorem Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej i następnie Collegium Medicum UJ. W roku 1987 otrzymał tytuł i nominację na stanowisko profesora.
W latach 1964-1965 odbywał staż naukowy na Uniwersytecie Baylor w Houston i w San Francisco, a w 1976 w Londynie. Już od roku 1953 brał udział w procesach doświadczalnych i badawczych nad pierwszym polskim sztucznym płuco-sercem pod kierunkiem Jana Molla i Jana Krotowskiego. W latach 1956-1967 brał udział we wdrażaniu w Polsce normotermii. W latach 1969-1975 działał na rzecz wprowadzenia w Polsce metody operacyjnej leczenia choroby niedokrwiennej serca.
W 1969 był współwykonawcą wraz z Janem Mollem pierwszego w Polsce przeszczepienia serca ludzkiego, a w 1974 roku wykonawcą wdrożenia pierwszy raz w Polsce metody wszczepienia chorym allogennych aortalnych zastawek serca. W 1977 zmodyfikował i udoskonalał operację tętniaków aorty wstępującej w zespole Morfana. Jest wykonawcą ponad 200 przeszczepów serca.
Jest członkiem licznych naukowych towarzystw zagranicznych i polskich, m.in.: Miedzynarodowego Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Serca, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Serca i Klatki Piersiowej. Jest laureatem licznych prestiżowych wyróżnień i nagród państwowych ministra edukacji narodowej, ministra zdrowia, Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Jest członkiem Rady naukowej Resortowego instytutu Kardiologii. Jest członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej przy ministrze zdrowia oraz przewodniczącym Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie kardiochirurgii.


Ewenement