Najważniejsze daty polskiej transplantologii

Najważniejsze daty polskiej transplantologii

Prof.dr.hab.Janusz Skalski

1965 r. - pierwsza próba przeszczepu nerki (31 marca), prof. Wiktor Bross, AM, Wrocław
1966 r. - pierwszy udany przeszczep nerki, prof. Jan Nielubowicz, prof. Tadeusz Orłowski, I Klinika Chirurgiczna AM, Warszawa
1968 r. - pierwszy przeszczep nerki od żywego dawcy, prof. Wiktor Bross, AM, Wrocław
1969 r. - pierwsza próba przeszczepu serca, prof. Jan Moll, dr Antoni Dziatkowiak, AM, Łódź
1985 r. - pierwszy udany przeszczep serca, prof. Zbigniew Religa, Wojewódzki Ośrodek Kardiologii w Zabrzu, obecnie Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
1987 r. - pierwsze jednoczesne przeszczepienie trzustki i nerki, prof. Stanisław Zieliński, II Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM, Szczecin
1987 r. - pierwsza próba przeszczepienia wątroby, prof. Stanisław Zieliński, II Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM, Szczecin
1988 r. - pierwsze udane jednoczesne przeszczepienie trzustki i nerki, prof. Jacek Szmidt, Centralny Szpital Kliniczny AM, Warszawa
1990 r. - (1 marca) pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dziecka, dr P. Kaliciński, dr A. Kamiński, dr A. Prokurat (przy współudziale prof. Rudolfa Pichlmayir, Hanower), Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
1994 r. (30 grudnia) - pierwszy w pełni udany przeszczep wątroby u dorosłego, dr J. Pawlak, prof. B. Michałowicz - ekipa prof. Andrzeja Karwowskiego, AM, Warszawa
1999 r. - pierwszy przeszczep części wątroby od żywego dawcy, prof. Piotr Kaliciński oraz prof. Marek Krawczyk, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
2001 r. - pierwszy udany jednoczesny przeszczep płuc i serca, prof. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca
2003 r. - pierwszy przeszczep płuca, prof. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca
2005 r. - pierwszy przeszczep obu płuc, prof. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca