Przeszczepy - tak, klonowanie - nie

Przeszczepy - tak, klonowanie - nie

 
Na Międzynarodowym Kongresie Transplantologów w Rzymie papież Jan Paweł II potępił klonowanie embrionów ludzkich i zaapelował do lekarzy i naukowców by do celów medycznych używali jedynie komórek osób dorosłych. Jednocześnie poparł przeszczepy organów ludzkich, nazywając decyzję o ich darowaniu "aktem prawdziwej miłości".

 

Papież za przeszczepami...


Papież,Jan Paweł II,Karol Wojtyła

Jan Paweł II przypomniał głoszoną przez Kościół zasadę, że to co jest technicznie możliwe, nie zawsze jest dopuszczalne moralnie. "Każdy zabieg medyczny dokonywany na istocie ludzkiej jest przedmiotem ograniczeń: nie tylko w ramach tego co jest technicznie możliwe, ale też w granicach określanych przez poszanowanie dla samej natury ludzkiej" - powiedział. Papież zachęcał do darowywania organów do przeszczepów. "Każda transplantacja ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej. Decyzja o ofiarowaniu swojej części ciała, bez żadnej nagrody, dla dobra drugiego człowieka to prawdziwy akt miłości". Jan Paweł II potępił handel ludzkimi organami. Zaapelował, by o kolejności pacjentów poddawanych transplantacji decydowały jedynie względy medyczne. Zdaniem uczestniczących w Kongresie 5000 naukowców poparcie papieża dla transplantacji może być prawdziwym przełomem.

 

 

... i przeciw klonowaniu

 

Jan Paweł II wypowiedział się także przeciwko klonowaniu człowieka w celach terapeutycznych i przypomniał głoszoną przez Kościół zasadę, że to, co technicznie możliwe nie zawsze jest dopuszczalne moralnie. W przemówieniu do uczestników Kongresu papież podkreślił, że tak, jak w całej medycynie, również w dziedzinie przeszczepów należy kierować się kryterium godności osoby ludzkiej, w tym także embrionu. „Myślę tu o ewentualnych planach czy próbach klonowania człowieka w celu uzyskania organów do przeszczepów” - oświadczył papież i dodał: „Tego typu praktyki są z moralnego punktu widzenia nie do przyjęcia, ponieważ pociągają za sobą manipulacje i niszczenie embrionów”. Ojciec Święty skrytykował tym samym niedawne decyzje władz brytyjskich i amerykańskich zezwalające na wykorzystywanie ludzkich embrionów i klonowanie ich w celach naukowych.

  

 

 

 

 
stat4u