Rehabilitacja w kardiologii

 


Dr med. JANUSZ BROMBOSZCZ

Badanie pacjentów dla potrzeb rehabilitacji kardiologicznej. Analiza zapisu ekg. Próby wysiłkowe w kardiologii. Problemy rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia. Składniki oddziaływań rehabilitacyjnych. Planowanie rehabilitacji. Metody oddziaływań rehabilitacyjnych. Rehabilitacja kardiologiczna jako program prewencji wtórnej chorób układu krążenia - ocena stylu życia chorego. Psychologiczne problemy osób z chorobami układu krążenia. Faza pierwsza rehabilitacji - uruchamiania i stopniowego zwiększania aktywności fizycznej. Faza druga rehabilitacji fizycznej - trening wysiłkowy. Rehabilitacja kardiologiczna w trybie ambulatoryjnym. Rehabilitacja chorych po zawale serca. Rehabilitacja osób z niewydolnością krążenia. Rehabilitacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Trzecia faza programu rehabilitacji - aktywności podtrzymujące. Informowanie pacjenta o wskazanych lub przeciwwskazanych wysiłkach fizycznych. Wskazania do przerwania ćwiczeń w przebiegu rehabilitacji. Uprawianie sportów przez osoby z chorobami układu krążenia. Zalecenia do indywidualnej rehabilitacji domowej. Specyfika pracy fizjoterapeuty na oddziale kardiologicznym. Prowadzenie dokumentacji przebiegu rehabilitacji. Rozpoznawanie stanów zagrożenia pacjenta. Postępowanie w nagłych zaburzeniach czynności układu krążenia. Wymiana informacji w zespole terapeutycznym. Prowadzenie dokumentacji przebiegu rehabilitacji. Kontrola jakości przebiegu rehabilitacji. Organizacja instytucji rehabilitacji kardiologicznej.

Literatura obowiązkowa

Dylewicz P., Przywarska I., Postępy w leczeniu i rehabilitacji chorych z niewydolnością serca, Rehabilitacja Medyczna, 2002, tom 6 (2), 65-71. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, red. J. Górski,PZWL, 2001, rozdział 3 Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji kardiologicznej wg zaleceń Amerykańskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Kardiologicznej i Pulmonologicznej. Rehabilitacja Medyczna, 1998, Tom 2, Nr Specjalny Stan obecny i perspektywy rozwoju rehabilitacji kardiologicznej - wybrane zagadnienia. Rehabilitacja Medyczna, 2001, Tom 5, Nr Specjalny

 

 

<-- start AnubisStat code -->

<-- end AnubisStat code -->

 
stat4u