Przewodnik po sprawach sercowych

 

Praca Twojego serca

Aby nasze ciało mogło żyć i prawidłowo funkcjonować potrzebuje energii. Może ją uzyskać dzięki substancjom odżywczym, takim jak: cukry, tłuszcze, białka. Tlen dostarczony do organizmu pozwala na ich spalanie i w ten sposób orga­nizm jest napędzany do działania. Za dostarczenie substancji odżywczych oraz niezbędnego do ich spalenia tlenu odpowiada przepływająca krew. Zadaniem krwi jest również usunięcie z organizmu odpadów pozostających po spalaniu substancji odżywczych. Aby ten proces dostarczania tlenu i substancji odżyw­czych oraz usuwania niepotrzebnych resztek przebiegał sprawnie krew musi nieustannie krążyć... I tu zaczyna się nieoceniona rola naszego serca, które każdego dnia, w każdej minucie nieustannie przepompowuje krew, utrzymując organizm w formie. Mięsień sercowy ma zdolność kur­czenia się. Kurcząc się średnio 60 do 80 razy na minutę przepompowuje w tym czasie około 5 litrów krwi. W ciągu całego życia serce musi przepompować ponad 300 tys. ton krwi.

Jak wygląda to skomplikowane "urządzenie", które jest w stanie podo­łać zadaniu?

 

Serce składa się z 4 części: 2 przedsionków i 2 komór. Część mięśnia sercowe­go pompuje krew do płuc (w płucach krew oddaje dwutlenek węgla i pobiera tlen), druga część odpowiada za dostarczenie krwi do całego ciała.

Naczynia, którymi krew dopływa do serca nazywane są żyłami, natomiast te, którymi je opuszcza - to tętnice. Krew z organizmu spływa żyłami do prawego przedsionka, a następnie do prawej komory, skąd jest, poprzez tętnice płucne, przepompowywana do płuc. Żyłami płucnymi spływa do lewego przedsionka, a następnie do lewej komory, która tłoczy ją przez system tętnic do wszystkich części ciała.

By serce mogło podołać zadaniom, jakie stawia przed nim organizm, również potrzebuje tlenu i substancji odżywczych. Dostarcza mu ich krew dopływająca do mięśnia serca poprzez tętnice wieńcowe (wieńcowe, ponieważ okalają serce jak wieniec).

Gdy dochodzi do zwężenia tętnic serce jest niedotlenione i zaczyna się choroba wieńcowa. W poważniejszym stadium, gdy tętnica zamyka się, obumiera część komórek serca i mamy do czynienia z zawałem.

Pułapki dla Twojego serca

Serce to skomplikowana maszyna, która wykonuje ogromną pracę dla organi­zmu. I jak każde urządzenie, nawet najbardziej nowoczesne, ma ograniczonążywotność. Nasze serce nie jest niezniszczalne. By mogło służyć nam jak najdłużej musimy o nie dbać. Jak to robić? Przede wszystkim ograniczając czyn­niki, które szkodzą naszemu sercu, a na które mamy wpływ! Pamiętając o nich i eliminując je możemy sobie pomóc.

I pamiętajmy, jeśli chodzi o serce - ceną zaniedbań jest nasze życie. Nie skracajmy go na własne życzenie.

PALENIE zbliża nas do choroby i zgonu

Dym papierosowy zawiera kilka grup szkodliwych skład­ników, m.in. nikotynę, która działając na układ nerwowy zwiększa produkcję adrenaliny, przyspiesza czynność ser­ca, podnosząc ciśnienie, a jednocześnie zwężając naczy­nia krwionośne, powodując niedokrwienie mięśnia serco­wego, zaburzenia rytmu. Substancje zawarte w dymie tytoniowym mogą powodować powstawanie zakrzepów prowadzących do zawału.

Paląc papierosy świadomie podejmujemy ryzyko wywołania u siebie licznych chorób - choroby wieńcowej, wrzodowej, nowotworowej (raka), rozedmy płuc. Na szkodliwy wpływ dymu tytoniowego narażeni są nie tylko palacze, ale i oso­by niepalące, przebywające w zadymionych pomieszczeniach. Palacz bierny jest ofiarą egoizmu osób palących.

Zła moda na palenie powoli przemija, wciąż jednak po papierosy sięga zbyt wiele osób niezależnie od wieku i płci nie pamiętając, że szkodzi sobie, otocze­niu, a w przypadku kobiet najczęściej również przyszłemu potomstwu.

. NADWAGA

Utrzymanie prawidłowej wagi to nie tylko kwestia estetycznego wyglądu. Otyłość to poważny problem zdrowotny. Już 10 % nadwagi u osób powyżej 40-go roku życia o 30% zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu.

Każdy dodatkowy kilogram oznacza dla naszego serca zwiększoną pracę.

U osób otyłych częściej występuje choroba wieńcowa i nadciśnienie; otłuszczenie serca osłabia czynność i prowadzi do jego niewydolności.

Osoby z nadwagą częściej muszą zmagać się z miażdżycą- cukrzycą i chorobami kręgosłupa. A prze­

cież możemy tego uniknąć. Wystarczy zachować równowagę między ilościąenergii dostarczanej organizmowi przez pożywienie a ilością energii, którązużywamy, głównie poprzez wysiłek fizyczny. 3D-minutowy codzienny spacer na "świeżym powietrzu" to najlepsze antidotum na nadwagę i sposób na zdrowe serce.

. ZŁE ODŻYWIANIE

Nadwaga często łączy się ze złą dietą. Niewłaściwe odżywianie sprzyja ponadto podwyższeniu poziomu cholesterolu we krwi.

 

. CHOLESTEROL - dobry i zły towarzysz

U niektórych osób zbyt wysoki poziom chole­sterolu uwarunkowany jest genetycznie i osoby te są szczególnie narażone na wczesny rozwój chorób układu krążenia. W większości przypadków wysoki poziom cho­lesterolu jest jednak wynikiem wadliwego odży­wiania.

Cholesterol jest tłuszczowym związkiem chemicz­nym, niezbędnym do życia; powszechnie dzieli się na cholesterol dobry i zły.

LDL - "cholesterol zły" - jeśli poziom jest zbyt wysoki, to złogi cholesterolu odkładają się w tętnicach i dochodzi do przyspieszonej miażdżycy oraz zwęże­nia tętnic. Nieodpowiednia dieta obfitująca w pożywienie z dużą ilością tłusz­czów zwierzęcych podwyższa stężenie cholesterolu LDL.

Korzystny dla zdrowia jest więc niski poziom LDL.

HDL - "cholesterol dobry", posiada właściwości przeciwmiażdżycowe. Korzystny dla zdrowia jest wysoki poziom HDL.

Oprócz całkowitego poziomu cholesterolu należy badać obydwie frakcje: LDL iHDL.

Dzienna dawka cholesterolu w diecie nie powinna przekraczać 300 miligramów. W większości przypadków wysoki poziom cholesterolu jest wynikiem spożywa­nia zbyt dużej ilości tłuszczów zwierzęcych oraz produktów zawierających cho­lesterol i pokrewne mu lipidy. Cholesterol występuje w różnym stężeniu w róż­nych produktach. Duże ilości znajdują się w 100 gramach produktów: w żółt­kach jaj - 1800 mg, w maśle - 200 do 300 mg, wędlinach - 40 do 100 mg, w serach topionych - 100 mg, w śmietanie 30% - 100 mg. Aby uniknąć konse­kwencji nadmiernego spożycia cholesterolu (powyżej 300 miligramów dzien­nie) należy pamiętać o ograniczeniu tych produktów.

Zwiększenie w diecie: ryb, jarzyn, owoców, olejów roślinnych zmniejsza poziom cholesterolu, w tym również cholesterolu złego - LDL i obniża wagę ciała.

Badanie poziomu cholesterolu pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie ma zaburzeń gospodarki lipidowej. W badaniu o nazwie "lipidogram" ocenia się zwykle stężenie kilku parametrów: cholesterolu, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL. Oprócz tych parametrów istotny jest jeszcze jeden: trójglicerydy. Nad­mierne stężenie trójglicerydów również zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca.

. STRES

Stres to zjawisko kojarzące się ze złymi emocjami, z napięciem. Pod jego wpływem serce przyspiesza swój rytm, podnosi się ciśnienie; w organizmie wzrasta poziom adrenaliny. Długotrwały stres powoduje, że układ krążenia pracuje w stanie przeciążenia. Im częstsze i dłuższe są te momenty "zwiększonych obrotów" organizmu tym silniej i gorzej wpływają one na nasze serce. Tymczasem jak my zazwyczaj próbujemy rozładować stres? Najczęściej zapalając papierosa lub pijąc alkohol - te "szkodliwe półśrodki" są nie do zniesienia na dłuższą metę dla naszego

Pomocnik Twojego serca

 

 

 

 

 

Prawidłowa wartość:

 Ciśnienie tętnicze krwi

120/80 mmHg

Maksymalna wartość normy:

 

135/85 mmHg

 Poziom cholesterolu:

prawidłowa wartość:

 Cholesterol całkowity -

poniżej 200 mg/dl Ť 5,2 mmol/I)

 LDL - cholesterol

poniżej 135 mg/dl Ť 3,5 mmol/I)

 HDL - cholesterol u kobiet

powyżej 50 mg/dl ( > 1,3 mmol/I)

 HDL - cholesterol u mężczyzn

powyżej 35 mg/dl ( > 0,9 mmol/I)

 Trójglicerydy (TG)

pomiędzy 74 - 180 mg/dl

( 0,84 - 2,0 mmol/I)

 

Prawidłowa masa (8MI):

 8MI - wskaźnik masy ciała

18,5 - 24,9

 (masę ciała w kg dzielimy

nadwaga - BMI - powyżej i równy 25

 przez wzrost w metrach

Stopień I otyłośći: 30 - 34,9

 podniesiony do potęgi

Stopień II otyłości: 35 - 39,9

 drugiej - kg/m2 )

Poziom ekstremalny: powyżej i równy 40

Np. kobieta ważąca 65 kg przy wzroście

 

1,63 m ma BMI równy 65:(1,63)2 = 24,5
<-- start AnubisStat code -->

<-- end AnubisStat code -->

 
stat4u