Aktywność fizyczna osób

 

mgr Sylwia Stępniewska

Zakład Rehabilitacji SP CSK UM


Rozwój klinicznej i teoretycznej transplantologii wywarł wyraźny wpływ na pozostałe specjalności medyczne – również na rozwój rehabilitacji

Jednym z warunków zdrowia jest zachowanie odpowiednich proporcji między aktywnością ruchową i spoczynkiem oraz pozostawaniem w pozycji pionowej i leżącej

PODZIAŁ REHABILITACJI W CHIRURGII I  TRANSPLANTOLOGII NA OKRESY

I. Okres przedoperacyjny

II. Okres pooperacyjny wczesny

III. Okres pooperacyjny późny

IV. Okres ambulatoryjny wczesny

V. Okres ambulatoryjny późny

VI. Rekreacja ruchowa

OKRES PRZEDOPERACYJNY

       Okres od momentu zakwalifikowania pacjenta do operacji aż do momentu zabiegu

       Pacjent ćwiczy w warunkach domowych

CELE REHABILITACJI:

  1. Zwiększenie pojemności życiowej płuc
  2. Nauka efektywnego oddychania i kaszlu
  3. Nauczenie chorego oddychania torem piersiowym lub brzusznym

OKRES POOPERACYJNY WCZESNY

       Okres trwający od 1 doby po zabiegu do końca pobytu pacjenta w OIT

       Rehabilitacja ma charakter przyłóżkowy

CELE REHABILITACJI:

  1.  Poprawa wydolności układu oddechowego
  2.  Zapobieganie odleżynom i przykurczom    stawowym
  3.  Możliwie szybka pionizacja chorego
  4.  Oddziaływanie psychoterapeutyczne

OKRES POOPERACYJNY PÓŹNY

       Okres trwający od momentu opuszczenia OIT do momentu opuszczenia szpitala

       Rehabilitacja prowadzona jest w Oddziale/Zakładzie Rehabilitacji

CELE REHABILITACJI:

  1. Poprawa wydolności ogólnej pacjenta
  2. Zmotywowanie pacjenta do systematycznej aktywności ruchowej
  3. Oddziaływanie psychoterapeutyczne

       Okres trwający od momentu opuszczenia OIT do momentu opuszczenia szpitala

       Rehabilitacja prowadzona jest w Oddziale/Zakładzie Rehabilitacji

OKRES AMBULATORYJNY WCZESNY

       Okres trwający od momentu wypisania pacjenta ze szpitala do około 3 miesiąca po transplantacji

       Rehabilitacja prowadzona jest w Oddziale/Zakładzie Rehabilitacji

OKRES AMBULATORYJNY PÓŹNY

       Okres trwający od około 3 miesiąca do 6 miesięcy po transplantacji

       Rehabilitacja prowadzona jest w Oddziale/Zakładzie Rehabilitacji

       CELE REHABILITACJI:

       Dalsza poprawa wydolności ogólnej pacjenta

REKREACJA RUCHOWA

       Jest to okres od 6 miesięcy po transplantacji do końca życia

       W tym czasie systematycznie ćwicząc pacjent powinien osiągnąć poziom sprawności sprzed choroby

       Tylko poprzez systematyczną aktywność fizyczną będzie on w stanie poziom ten utrzymać a nawet podnieść

Zalety prowadzenia ćwiczeń

Ośrodek rehabilitacyjny

       możliwość dużego urozmaicenia zajęć

       fachowa opieka podczas ćwiczeń

       możliwość systematycznej modyfikacji programu w zależności od aktualnego stanu pacjenta

       możliwość indywidualnego dostosowania programu ćwiczeń z uwzględnieniem dolegliwości ze strony układu kostno stawowego i mięśniowego

       Warunki domowe

       najtańszy sposób na poprawę wydolności fizycznej pacjenta

       dowolność co do czasu i miejsca wykonywania ćwiczeń (np. w plenerze)

Korzyści płynące z prowadzenia ćwiczeń w

grupie osób po transplantacji

       poprawa jakości życia poprzez niezależne funkcjonowanie w życiu codziennym

       zmniejszenie depresji i niepokoju,

       kontrola masy ciała,

       poprawa funkcjonowania układu kostno-stawowego, mięśniowego, oddechowego i krążenia

       zwiększenie siły mięśniowej

Korzyści płynące z prowadzenia ćwiczeń w   grupie osób po transplantacji cd.

       redukcja podwyższonego ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem,

       zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz rozwoju cukrzycy i nadciśnienia tętniczego

       zmniejszenie wartości cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu LDL

Zasady prowadzenia ćwiczeń fizycznych w grupie   osób po transplantacji

       ćwiczenia rozpoczynamy po konsultacji z lekarzem prowadzącym

       przed przystąpieniem do ćwiczeń oceniamy wyjściowa wydolność pacjenta

       rodzaj i natężenie ćwiczeń indywidualnie dobieramy do możliwości fizycznych pacjenta

       ćwiczenia wykonujemy systematycznie, najlepiej codziennie około 30 minut

       wskazane jest by co 6 miesięcy ponownie ocenić wydolność fizyczną pacjenta

Brak systematycznej aktywności fizycznej prowadzi do zmian w niemal wszystkich układach naszego organizmu.

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

Spotkanie osób po transplantacji    WUM,

 

 

 
stat4u