WSKAZANIA DO SZCZEPIEŃ

 

Grypa (influenza) jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowia publicznego w skali globu. Corocznie, wg danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na świecie choruje ponad 300 min osób, z powodu powikłań pogrypowych umiera 0.5 - 1 min ludzi.

Należy zwrócić uwagę na to, że:
- o wskazaniach do szczepień decyduje lekarz na podstawie najnowszych zaleceń Komitetu Doradczego ds. Szczepień,

- wg danych Krajowego Ośrodka ds. Grypy, jednego ze 114 tego typu ośrodków na świecie uznawanych przez WHO - nie ma żadnych terminów określających do kiedy możemy się szczepić, jednak zwłaszcza osoby z grup podwyższonego ryzyka powinny się szczepić przed sezonem grypowym.

- przeciwciała ochronne są wytwarzane w organizmie już 7 dnia po zaszczepieniu i utrzymują s/ę przez blisko 12 miesięcy.

- zarejestrowane w Polsce szczepionki przeciwko grypie są immunologicznie równo cenne, a skład każdej z nich jest co sezon uaktualniany na całym świecie

Firmy produkujące szczepionkę przeciwko grypie otrzymują szczepy do jej produkcji od ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia,
- ze względu na dużą zmienność wirusa grypy skład wszystkich szczepionek na całym świecie co roku ulega zmianie, dlatego niezmiernie ważne jest, aby corocznie poddawać się szczepieniom, zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka,

- szczepy wirusa grypy, jakie zostają użyte do szczepionki przeciwko grypie, dzięki zastosowaniu najnowszej technik i biologii molekularnej, okazują się prawie w 100% zgodne z tymi, które pojawiają się w kolejnym sezonie epidemicznym,

- medyczne i ekonomiczne skutki związane z coroczną aktywnością grypy są dobrze znane i naukowo udokumentowane,

Najważniejsze powikłania pogrypowe.
- zapalenie ucha środkowego,
- zapalenie mięśnia serca i osierdzia,
- zespół wstrząsu toksycznego, zapalenie mięśni i mioglobinuria, mogąca prowadzić do niewydolności nerek,
- pogrypowe kłębuszkowe zapalenie nerek,
- nasilenie objawów przewlekłej niewydolności nerek. Układ oddechowy:
- zapalenie płuc i oskrzeli,
- wtórne bakteryjne zapalenia płuc i zapalenia oskrzelików, szczególnie u niemowląt i dzieci
- zakażenia menigokokowe, zaostrzenie objawów astmy oskrzelowej.
Ze strony innych układów:
- odrzucanie przeszczepionego organu!
Powikłania neurologiczne:
- nasilenie częstości napadów padaczkowych,
- choroby naczyniowe mózgu.
Powikłania pogrypowe najczęściej występujące u dzieci:
- dysfunkcja receptora słuchowego, częściowa utrata słuchu, a nawet głuchota,
- bóle brzucha, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka, wymioty, niejednokrotnie
imitujące zapalenie wyrostka robaczkowego,
- bóle mięśniowe, zapalenie mięśni,
- powikłania neurologiczne, w tym zespól Guillian-Barre, poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie mózgu i opon mózgowych.

Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP) WHO zaleca prowadzenie szczepień szczególnie w niżej wymienionych grupach ryzyka:

- osoby po przeszczepieniu organu !!!
- zdrowe dzieci w wieku 6 - 23 miesięcy życia,
- dzieci >26 miesiąca życia z grupy podwyższonego ryzyka,
- osoby w wieku 2-49 lat z grupy podwyższonego ryzyka,
- osoby w wieku >50 r. ż. (w tej grupie wiekowej znacznie zwiększa się liczba osób należących do grup podwyższonego ryzyka)
- dorośli i dzieci chorzy na przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego, w tym na astmę oskrzelową,
- dorośli i dzieci, którzy w minionym roku wymagali regularnych kontroli lekarskich i często przebywali w szpitalu z powodu chorób metabolicznych (w tym cukrzycy), niewydolności nerek, niedoborów odporności (w tym spowodowanych leczeniem immunosupresyjnym lub zakażenia HIV),

Powikłania pogrypowe u pacjentów po przeszczepieniu narządu mogą doprowadzić nawet do odrzucania przeszczepionego narządu. Najczęstsze powikłanie to zapalenia płuc.

Najbardziej efektywna metoda zapobiegania grypie - to coroczne szczepienie p/grypie!!!

Zalecenia: Czas: październik - listopad

* przed przeszczepieniem - co roku na jesień

* przeszczepieniu co roku od 6 miesiąca po wykonanej transplantacji (w pierwszych 6 miesiącach obserwuje się złą odpowiedź na szczepionkę)

* szczepienie rodziny pracowników służby zdrowia

 

Zalecana dawka:

Podanie 1 dawki 0,5 ml

 

 
 
stat4u