Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA DONACJI I TRANSPLANTACJI

 

            Z okazji obchodów Światowego Dnia Donacji i Transplantacji w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się w dniu 19 października 2009 r. konferencja prasowa pn. „Ku europejskim standardom. Polska transplantologia w drodze do przezwyciężenia kryzysu”. Prelekcje wygłosili : dr n. med. Dorota Lewandowska, kierownik Krajowej Listy Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego „Poltransplant”; prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego „; prof. dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych; prof. dr hab. n. med. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej, wiceprezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej.

            W spotkaniu wzięli liczny udział zaproszeni przedstawiciele stowarzyszeń związanych z transplantologią.

            Z przedstawionych materiałów statystycznych i wygłoszonych prelekcji wynika, że Polska w dalszym ciągu odbiega od standardów europejskich w zakresie pozyskiwania organów do transplantacji. Wprawdzie nastąpiła pewna  poprawa w stosunku do najgorszego 2007 r., jednakże liczba oczekujących na przeszczep organu wzrosła i na koniec września wynosiła 2121 osób. Ciekawe jest, że zmalała liczba osób oczekujących na przeszczep serca, co tłumaczone jest znacznym postępem rozwoju medycyny w dziedzinie kardiologii, pozwalającej na lepsze leczenie chorób serca bez potrzeby dokonywania transplantacji. Pod względem oddawania organów do przeszczepów najlepiej przedstawia się sytuacja w zachodniopomorskiem i Wielkopolsce a najgorzej w Małopolsce i na Podkarpaciu gdzie prawie nie ma pobrań.

            Jedną z przyczyn zbyt małej liczby pobrań jest fakt, że nie wszystkie szpitale zgłaszają organy do przeszczepu. Na ponad 400 szpitali w Polsce aż 242 w ogóle nie dokonują zgłoszeń a ponad 50% zgłoszeń pochodzi tylko od 10 szpitali. Polepszenie sytuacji mogłoby nastąpić m. innymi poprzez wyszkolenie i zatrudnienie we wszystkich szpitalach koordynatorów ds. transplantacji. Działają już Podyplomowe Studia Koordynatorów Przeszczepiania Narządów, jednak dyrektorzy szpitali nie zatrudniają absolwentów z uwagi na brak środków finansowych. Rozmowy na temat zabezpieczenia środków na ten cel są aktualnie prowadzone z Ministerstwem Zdrowia. Zwracano też uwagę na konieczność podejmowania szeroko zakreślonych działań promocyjnych, w tym nagłośnienie medialne, działania edukacyjne wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, współpraca z organami samorządowymi oraz z Kościołem Katolickim, który już w znacznym stopniu zaangażował się w tej sprawie. Podkreślono także znaczenie rozmów przeprowadzanych z rodzinami osób zmarłych, od których można by pobrać organy.

            Konferencja połączona była z wystawą zdjęć pt. „Przeszczep=Życie”, prezentującą ludzi, którzy dzięki transplantacji narządów odzyskali zdrowie i życie. Autorem zdjęć jest znany fotoreporter Gazety Wyborczej Krzysztof Miller.

            Inicjatorami wystawy są Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej oraz firma Novartis. Patronem Medialnym jest Gazeta Wyborcza.

            Aktualnie wystawę można oglądać na Skwerze Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Po 2 tygodniach wystawa będzie prezentowana w niektórych miastach w Polsce.

 
stat4u